Chybějící manuál k iPhone - iphone.rovnou.cz

Jak na iPhonu položit příchozí hovor

Dlouho jsem nevěděl, jak na iPhone položit příchozí hovor. Obzvláště na zamknuté obrazovce.

Dvakrát stisknout tlačítko napájení (to horní)

Po druhém stisknutí se objeví hlášení "ukončuji hovor" a "hovor ukončen". Volající potom uslyší obsazovací (odmítací) tón. Píp píp píp píp... a ví, že jste to položili.

Když se tlačítko napájení zmáčkne jenom jednou, tak sice můj telefon přestane zvonit, ale volající stále vytáčí a slyší volací tón. Tút  - tút - tút - tút. A může třeba spadnout do hlasové schránky nebo si myslet, že jste někde v háji a jenom to neberete.

Dvojí stisknutí napájení funguje jak na zamčeném, tak odemčeném telefonu.

Odmítnutí na odemčeném telefonu

To je jednoduché, je tam na to červená ikonka "Odmítnout". Já mám anglicky nastavený telefon, tak tam je slůvko "Decline". (Odemčený telefon mám tehdy, když na něm zrovna něco dělám.)

Odmítnutí na zamčeném telefonu

Častěji mi lidé volají na zamčený telefon, který mám třeba v kapse. Tam pro odmítnutí žádná ikonka není.

Položit hovor se dá těmito způsoby:

  1. dvojím stisknutím hardwarového tlačítka napájení (popsáno výše)
  2. nebo ikonkou Upozornění (Remind me). Ve chvíli, kdy si uložím upozornění, se hovor položí.
  3. nebo ikonkou Zpráva (Message)

Hovor se položí ve chvíli, kdy zvolím zprávu. Volající uslyší pokládací tón a navíc dostane smsku.

Napsáno 2.4.2015, aktualizace 3.1.2016

Píše Yuhů, 2013 - 2022, janovsky@gmail.com nebo info@rovnou.cz

Hlavní stránka - Typy iPhonů - Nastavování nového - Apple ID - Kontakty z Gmailu - MP3 do iPhone - Flash - Jak najít iPhone - Vypnutí Find My iPhone - Vyzvánění - Položit hovor - Nej aplikace - Předinstalované aplikace - iTunes - Nastavení emailu